Logg inn: miljøregler.no
CHRISTIAN ROSTOCK

Miljørådgiver

+47 92 26 80 88

Christian har særlig fokus på klimaregnskap, miljøkvalitetssystemer, vannforurensning og forbrukerkjemi.

Han er utdannet i organisk kjemi og teknisk kjemi ved Universitetet i Oslo. Arbeidserfaringen fra norsk industri og miljøbevegelse er lang: Reginol Oljeraffineri i to år, ansvarlig for drift og utslippskontroll, Fylkesmannen i Buskerud, to år, ansvarlig for drift og utslippskontroll fra kommunale renseanlegg, industriutslipp til kommunalt nett og sikring av drikkevannsforsyning, inspektør i Statens Forurensingstilsyn i tre år med spesialisering innen revisjon av Internkontroll systemer, og seks år i Miljøstiftelsen Bellona, hovedsakelig ansvarlig for forbrukerkjemi (særlig hormonhermende kjemikalier) og urban luftkvalitet.

NØKKELKOMPETANSE:
  • Toksikologi
  • Vannbehandling
  • Konsekvensutredning
  • Avfallshåndtering
  • Internkontroll
  • Klimaspor