Logg inn: miljøregler.no
Im SVG 1
Im_SVG_1
Im_SVG_2
INNLEID MILJØAVDELING
- Sydvaranger Gruve

Oppdragsgiver: Sydvaranger Gruve
Utført: 20010–2013

Bergfald Miljørådgivere var innleid som miljøavdeling og senere støtte for lokal miljøavdeling hos Sydvaranger Gruve, i perioden 2010–2013. Bergfald bisto med utslippstillatelse, myndighetskontakt, avfallshåndtering og tillatelse til utvidelse av driften. Vi har også bistått med internkontrollsystem og vært tilstede under tilsyn fra Miljødirektoratet.

KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88