Logg inn: miljøregler.no
Miljøovervåking Ved Gjennomføring Av Mudring
Miljøovervåking-ved-gjennomføring-av-mudring
MILJØOVERVÅKING VED GJENNOMFØRING AV MUDRING

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen
Utført: 2017

I forbindelse med etablering av en rundkjøring, ble et område ved den sydlige bredden av Gjellumvannet mudret og utfylt. Bergfald Miljørådgivere ble engasjert av Strøm Gundersen AS for å søke om tillatelse til mudring og utfylling høsten 2016, og igjen for å bistå med overvåking i form av turbiditetsmåling, sedimentprøver og bildedokumentasjon under gjennomføring av tiltaket høsten 2017. i forkant av tiltaket ble forekomsten av truede arter i tiltaksområdet undersøkt.

KONTAKTPERSON
Sara Alainezhad Kjærvik

Sara Alainezhad Kjærvik

T: +47 97 71 90 53