Logg inn: miljøregler.no
Mv Nyrstar 1
Mv_Nyrstar_1
RISIKOVURDERING AV UTSLIPP AV METALLER
- Nyrstar Høyanger

Oppdragsgiver: Nyrstar Høyanger
Utført: 2016

Bergfald Miljørådgivere gjennomførte i 2016 en risikovurdering av endrede utslipp av en lang rekke metaller til Høyangsfjorden på oppdrag for Nyrstar Høyanger.

Vurderingen var basert på PEC/PNEC beregninger for en rekke forskjellige marine organismer. PEC/PNEC metodikken består i å sammenlikne “Predicted Environmental Concentration” mot “Predicted No Environmental effect Concentration”.

Risikovurderingen var det vesentligste underlaget ved bedriftens søknad om midlertidig endring i utslippstillatelsen.

KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88