Mu Sonmarina 1
Mu_sonmarina_1
Mu_sonmarina_2
Mu_sonmarina_3
Mu_sonmarina
MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE
- Son Marina

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen
Utført: 2008

Son Marina var tidligere et lite skipsverft, med planer om å omgjøres til spa/hotelldrift. Den tidligere virksomheten hadde medført omfattende forurensning av landområder og i sjøbunnen.

Bergfald Miljørådgivere kartla forurensningene og innhentet tillatelser til sanering fra kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Etter tiltaket dokumenterte vi gjennomføring av tiltaket i henhold til de betingelser som var satt.

KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88