Be REEtec 3
Be_REEtec_3
Be_REEtec_2
INNOVATIV SEPARASJONSMETODE FOR SJELDNE JORDARTER
- REEtec

Oppdragsgiver: REEtec
Utført: 2008–

Bergfald Miljørådgivere tok i 2008 initiativ til å bruke en ny og innovativ separasjonsmetode på et nytt og ukjent felt – sjeldne jordarter. Bergfald har bidratt under utviklingen av selskapet, som miljørådgivere og i markedsarbeid. REEtec fremstår i dag som et meget spennende selskap med meget effektiv og tilnærmet utslippsfri produksjon av strategisk viktige teknologimetaller. www.reetec.no

KONTAKTPERSON
Bård Bergfald

Bård Bergfald

T: +47 90 54 61 50