Logg inn: miljøregler.no
BÅRD BERGFALD

Miljørådgiver

+47 90 54 61 50

Bård er daglig leder i Bergfald Miljørådgivere. Han har en bred kontaktflate mot miljøvernorganisasjoner, politikere, industri og andre sentrale aktører og spesielt god kompetanse innenfor miljøgifter, kjemisk industri og avfallshåndtering.

Bård etablerte selskapet i 1993. Han har tidligere arbeidet i Miljøstiftelsen Bellona, hovedsakelig med industriell forurensning. I tillegg har han organisasjonserfaring fra Natur og Ungdom, NNV, PF og Forsvaret.

NØKKELKOMPETANSE:
  • Miljøteknololgi
  • Strategi
  • Innovasjon
  • Miljøpolitikk