Logg inn: miljøregler.no
Lampepulver
Lampepulver
GJENVINNING AV SJELDNE JORDARTER

Utført: 2017-2019

Bergfald Miljørådgivere tok initiativ til å utrede mulighetene for gjenvinne sjeldne jordarter fra lampepulver med støtte fra returselskapet Renas og Innovasjon Norge og Miljøteknologiordningen.

Sjeldne jordarter blir blant annet brukt i lysstoffrør for å få et mer behagelig lys. Når lysstoffrørene slutter å virke sender vi dem til et behandlingsanlegg i Sverige. Der blir glass og metall sortert ut, og det som gjenstår kalles lampepulver. Vi har sett på mulighetene for å opprette et gjenvinningsanlegg for å få ut de sjeldne jordartene fra dette lampepulveret.

Gjennom arbeidet har vi kartlagt internasjonale og nasjonale rammebetingelser, produksjon av og framtiden for lampepulver, innholdet av sjeldne jordarter i lampepulver, potensielle kunder, eksisterende teknologier, optimalisering av drift basert på eksisterende anlegg, alternativt råstoff og alternative løsninger, investeringskalkyle m.m.

KONTAKTPERSON