Logg inn: miljøregler.no
Im Aleris1
Im_Aleris1
MILJØAVDELING FOR ALERIS ALUMINIUM

Oppdragsgiver: Aleris Aluminium
Utført: 2014

Aleris Aluminium (Nå Real Alloy) i Nesset kommune i Møre og Romsdal utfører flere kompliserte og viktige resirkuleringsprosesser for aluminiumsskrap fra primærindustrien. Prosessen er veldig viktig for miljøet, men fører til noe lokal forurensning og gammelt utstyr og bygninger fører til vanskeligere kontroll av dette.

Utfordringene er særlig knyttet til lukt, noe som påvirker naboene negativt. Saken gjøres mer komplisert av lokasjon over en gammel gruve der et tidligere uansvarlig selskap har drevet med og blitt dømt for miljøkriminalitet.

Bergfald Miljørådgivere ble engasjert til å hjelpe med å finne en løsning på luktutfordringene, men utskiftning av personell i tiden vi var engasjert førte til stadig flere oppdrag og i en periode der virksomheten stod uten HMS-ansvarlig overtok vi ansvaret for miljøarbeidet for hele selskapet. Det var under engasjementet positiv utvikling både i forhold til utslipp og utslippskontroll, generelt miljøarbeid, samt forbedret forhold til naboer, forurensningsmyndighetene og lokale myndigheter.

KONTAKTPERSON