Logg inn: miljøregler.no
Klimaregnskap Norfolier 1 1 1
Klimaregnskap_Norfolier_1-1-1
Klimaregnskap_Norfolier_2-2
KLIMAREGNSKAP FRA AVFALLSSEKKER

Oppdragsgiver: Norfolier AS
Utført: 2009

Bergfald Miljørådgivere har på oppdrag fra Norfolier AS beregnet klimabelastningen fra fremstilling av avfallssekker laget av gjenvunnet plast og sammenliknet det med mot belastningen fra framstilling av tilsvarende typer avfallssekker i jomfruelig plast.

Resultatet ble presentert i en grafisk utformet rapport, som inneholdt rikelig med illustrasjoner og infografikk for å enklest mulig å kommunisere til et bredt publikum.

KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88