Logg inn: miljøregler.no
Be Fen
Be_Fen
BÆREKRAFTIG UTVINNING AV SJELDNE JORDARTER
- Fen Minerals

Oppdragsgiver: Fen Minerals
Utført: 2008–

Bergfald Miljørådgivere er sekretariat for Fen Minerals sitt arbeid med å utvikle miljøakseptable metoder for utvinning av sjeldne jordarter og andre mineralske ressurser fra Fensfeltet i Telemark. Bergfald har hatt ansvaret for utformingen av BAT-dokumentet for denne industrien på europeisk basis. Fen Minerals besitter en strategisk viktig ressurs for sjeldne jordarter.

KONTAKTPERSON
Bård Bergfald

Bård Bergfald

T: +47 90 54 61 50