Logg inn: miljøregler.no
Be Thor 2
Be_Thor_2
Be_Thor_3
THOR ENERGY

Oppdragsgiver: Thor Energy
Utført: 2006–

Bergfald Miljørådgivere tok i 2006 initiativ til et prosjekt for å utrede bruk av thorium som brensel i atomreaktorer. Prosjektet ble raskt til et selskap, hvor Bergfald har bidratt underveis. Bergfalds rolle i dag er primært på markedssiden. Thor Energy er i dag verdens fremste aktør innen thoriumbrensel og en av de viktigste aktørene innen Accident Tolerant Fuels innen kjernekraft. www.thorenergy.no

KONTAKTPERSON
Bård Bergfald

Bård Bergfald

T: +47 90 54 61 50