Logg inn: miljøregler.no
Mu Kongsvinger2
Mu-Kongsvinger2
MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE
- Kongsvinger

Oppdragsgiver: Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS
Utført: 2017

Bergfald Miljørådgivere utførte en miljøteknisk grunnundersøkelse for å kartlegge forurensning på en tomt på oppdrag fra Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS.

Det ble avdekket grunnforurensninger på et begrenset område på tomten. En tiltaksplan ble utarbeidet og gjennomført, og de forurensede massene ble avlevert til et godkjent mottak.

KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88