Logg inn: miljøregler.no
Mv Nyrstar 1
Mv_Nyrstar_1
EGENRAPPORTERING FOR LANDBASERT INDUSTRI

Oppdragsgiver: Nyrstar Høyanger
Utført: 2018

Bergfald Miljørådgivere kalkulerer og rapporterer inn utslipp og avfall fra bedriftens virksomhet i løpet av foregående år til Miljødirektoratet jfr. krav i utslippstillatelsen.

KONTAKTPERSON
Sara Alainezhad Kjærvik

Sara Alainezhad Kjærvik

T: +47 97 71 90 53