Logg inn: miljøregler.no
Km2 Kebony 1
Km2_Kebony_1
Km2_Kebony_3
Km2_Kebony_2
CARBON FOOTPRINT, SOUTHERN YELLOWPINE vs IPÊ
- Kebony

Oppdragsgiver: Kebony
Utført: 2010

Bergfald Miljørådgivere har på oppdrag for Kebony AS beregnet klimabelastningen fra fremstilling av holdbart trevirke laget av Southern Yellowpine behandlet med biopolymer og sammenliknet det med klimabelastningen fra hogst og bruk av den tropiske tresorten Ipê.

Beregningen omfater også klimavirkningen av avskoging etter retningslinjene til FNs klimapanel, det såkalte LULUCF- land use, land use change and forestry.

KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88