Logg inn: miljøregler.no
Im Hoesch
Im_Hoesch
MILJØAVDELING FOR ALUMINIUMSVERK
- Hoesch Metallurgie

Oppdragsgiver: Hoesch Metallurgie
Utført: 2007–2011

Hoesch Metallurgie drev inntil for få år siden et verk for støperilegeringer i Norge. Bergfald Miljørådgivere var totalleverandører på miljøsiden til anlegget. Etter at kinesisk konkurranse tvang anlegget til å stenge ledet Bergfald saneringen av fabrikken, samt bisto Hoesch i salget av prosessutstyret og reforhandlet en rekke kontrakter. www.hoesch-metallurgie.com

KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88