Logg inn: miljøregler.no

MILJØKOMMUNIKASJON

Bedriftenes og organisasjonenes grønne omdømme blir stadig viktigere. Bergfald Miljørådgivere bistår med å gjøre store og små miljøforbedringer synlige for kunder og blant offentligheten. Å skape gode miljøløsninger – og vise dem fram – inspirerer til videre arbeid både internt i organisasjonen, hos konkurrenter og blant allmennheten.

Tjenester

Bergfald Miljørådgivere tilbyr medietips og –trening, idedrodling og konseptutvikling, utarbeidelse av planer for ekstern og intern kommunikasjon, bruk av sosiale medier, pressekontakt og håndtering av kriser.

Vi tar hånd om om kontakten med eksterne, blant annet gjennom dialog med ulike aktører og å arrangere folkemøter.

I tillegg bistår vi med et bredt spekter av design og grafiske tjenester.

Ekspertområde

  • Pressekontakt
  • Sosiale medier
  • Kommunikasjonsplaner
  • Brukermedvirkning
  • Visuell utforming
KONTAKTPERSON