Logg inn: miljøregler.no
Mk NHS 02
Mk_NHS-02
Mk_NHS-01
Mk_NHS-03
Mk_NHS-04
Mk_NHS-05
Mk_NHS-06
Mk_NHS-07
Mk_NHS-08
Mk_NHS-09
Mk_NHS-10
Mk_NHS-11
Mk_NHS-12
Mk_NHS-13
Mk_NHS-14
Mk_NHS-15
Mk_NHS-001
Mk_NHS-16
Mk NHS 02 Mk NHS 01 Mk NHS 03 Mk NHS 04 Mk NHS 05 Mk NHS 06 Mk NHS 07 Mk NHS 08 Mk NHS 09 Mk NHS 10 Mk NHS 11 Mk NHS 12 Mk NHS 13 Mk NHS 14 Mk NHS 15 Mk NHS 001 Mk NHS 16
UTSTILLING OM MODERNE HAVBRUK
- Norsk Havbrukssenter

Oppdragsgiver: Norsk Havbrukssenter
Utført: 2016 –2017

Sommeren 2017 åpnet Norsk Havbrukssenter en helt ny innendørs besøksutstilling om moderne havbruk og Toft i gamledager. Gaute Hauglid-Formo fra Bergfald Miljørådgivere bisto med utvikling av utstillingskonseptet og var ansvarlig for all utforming av utstillingen.

Norsk Havbrukssenter AS er et besøks- og utviklingssenterenter for havbruk. Senteret ligger på Toft, i Brønnøy kommune og samarbeider med flere oppdrettsselskaper og leverandører til oppdrettsnæringen. Havbrukssenteret driver oppdrett av laks i lukkede merder i Toftsundet, og har eget visningsanlegg for publikum. Her kan du lære mer om moderne fiskeoppdrett og miljøet rundt oppdrettsanleggene.

KONTAKTPERSON
Gaute Hauglid-Formo

Gaute Hauglid-Formo

T: +47 91 61 35 41