Logg inn: miljøregler.no
Mk Titania Web
Mk_Titania_web
NYE LØSNINGER FOR AVGANGSMASSER
- Titania

Oppdragsgiver: Titania
Utført: 2016 –

Bergfald Miljørådgivere bistår Titania AS i arbeidet med å finne alternative anvendelser for avgangsmassene deres. Vi håndterer også kommunikasjonsarbeidet under prosessen med å finne nye løsninger for framtiden.

Gruveselskapet har utvunnet ilmenitt i Sokndal kommune siden 1916. Ilmenitten videreforedles til et hvitt giftfritt pigment som brukes i en lang rekke produkter verden over.

Titania har planer om drift i minst 50 år til, men om få år er landdeponiet deres fullt. Planarbeidet med å finne nye løsninger for avgangsmassene startet opp høsten 2016.​

KONTAKTPERSONER
Karl Kristensen

Karl Kristensen

T: +47 932 80 774

Marit Schulstok

Marit Schulstok

T: +47 48 17 37 31