Logg inn: miljøregler.no
KARL KRISTENSEN

Seniorrådgiver

+47 93 28 07 74

Karl arbeider hovedsakelig med mineraler, avfall og miljøgifter. Han kom til Bergfald Miljørådgivere i 2016 fra Bellona, der han var fagrådgiver med tilsvarende fagområder.

Av utdannelse er han cand. scient med hovedfag i biokjemi, i tillegg til å ha grunnfag i historie og psykologi.

NØKKELKOMPETANSE: