CCU Spread
CCU_spread
CCU
- Alt som kan lages av olje, kan lages av CO2

Oppdragsgiver: Industrial Green Tech
Utført: 2020

Karbonfangst og -utnyttelse (CCU) vil si at utslipp av karbondioksid som ellers ville endt opp i atmosfæren samles opp og brukes til industrielle formål.

På oppdrag for Industrial Green Tech har Bergfald Miljørådgivere utarbeidet rapporten «CCU – Alt som kan lages av olje, kan lages av CO2» som beskriver aktuelle teknikker innen CCU, og er utarbeidet som en støtte for å kunne etablere CCU-anlegg i Grenlandsområdet. 

Rapporten viser at man kan erstatte alt av olje med CO2. Teknologiene finnes, men krever tilgang til fornybar elektrisitet som vannkraft og vindkraft. CO2 kan splittes sammen med vann og omdannes til nyttige kjemikalier og plast ved hjelp av katalysatorer. Ingen trenger olje lenger – alt kan gjøres med elektrisitet!

Les rapporten her:

https://www.industrialgreentech.com/download/igt-rapport-karbonfangst/

KONTAKTPERSON
Bård Bergfald

Bård Bergfald

T: +47 90 54 61 50