Logg inn: miljøregler.no
Mi Drifting Apart 01
Mi_Drifting-apart-01
Mi_Drifting-apart-03
Mi_Drifting-apart-02
Mi_Drifting-apart-06
Mi_Drifting-apart-04
Mi_Drifting-apart-05
Mi Drifting Apart 01 Mi Drifting Apart 03 Mi Drifting Apart 02 Mi Drifting Apart 06 Mi Drifting Apart 04 Mi Drifting Apart 05
GEOLOGIFORMIDLING "DRIFTING APART" - Trollfjell Geopark

Oppdragsgiver: Trollfjell Geopark
Utført: 2016 –

Prosjektet ”Drifting Apart- reuniting our geological heritage” er finansiert av EU-programmet ”Northern periphery and arctic programme”. Trollfjell Geopark (www.trollfjellgeopark.no) er en av partene i Norge, sammen med Magma Geopark og NGU (Norges geologiske undersøkelse).

”Drifting apart” vil satse på å utvikle nye innovative metoder for å formidle den geologiske arven.

Bergfald Miljørådgivere, ved Gaute Hauglid-Formo, har utformet en rekke formidlingsprodukter for Trollfjell Geopark, som er en del av ”Drifting apart” prosjektet:

  • Boka ”Geological Heritage and Geosites”, en gjennomgang av bakgrunnen for Trollfjell Geopark og presentasjon av alle Geostedene.
  • Heftet ”Torghatten – Landet som steg opp av havet”.
  • Brosjyren ”Trollfjell Geopark – Et geologisk eventyr gjennom millioner av år”
KONTAKTPERSON
Gaute Hauglid-Formo

Gaute Hauglid-Formo

T: +47 91 61 35 41