Logg inn: miljøregler.no
Infografikk Miljø Gulv 3.1.8 NO
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO2
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO3
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO4
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO5
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO6
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO7
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO8
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO9
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO10
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO11
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO12
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO13
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO14
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO15
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO16
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO17
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO18
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO19
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO20
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO21
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO22
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO23
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO24
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO25
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO26
Infografikk Miljø_gulv_3.1.8_NO27
GULV & MILJØ
Sammenlikning av miljøbelastning fra ulike typer gulv

Oppdragsgiver: Forbo Flooring
Utført: 2018/2019

På oppdrag fra Forbo Flooring Systems har Johannes Daae og Gaute Hauglid-Formo fra Bergfald Miljørådgivere utarbeidet en rapport med infografikk som viser miljøbelastning og kostnader for gulvbelegg og tepper. Rapporten tar for seg områdene klimagassutslipp, energiforbruk, helse og livsløpskostnader (LCC).

Rapporten tar utgangspunkt i ulike gulvbelegg; linoleum, homogen PVC, heterogen PVC, gummi, PVC-Fritt, vevde og tuftede teppefliser og vevd og tuftet banevare. Sammenlikningen baserer seg på offentlig tilgjengelige, ikke-produsentspesifikke EPDer, utført i henhold til EN 15804. Et svært omfattende tallmateriale og datagrunnlag har blitt behandlet og kommunisert på en enkel og lettfattelig måte ved hjelp av visuelle virkemidler.

Tall for klimagassutslipp viser at linoleum kommer best ut i sammenlikningen, mens teppene har størst miljøfotavtrykk, både på kort og lang sikt.

KONTAKT
Gaute Hauglid-Formo

Gaute Hauglid-Formo

T: +47 91 61 35 41