Logg inn: miljøregler.no
Ff Framtidens Byer 1
Ff_Framtidens-byer_1
FAGKOORDINATOR FOR FRAMTIDENS BYER

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utført: 2008–2014

Framtidens byer var et ambisiøst program med 21 avtalepartnere, bestående av 13 byer, fire departementer, KS og tre næringsorganisasjoner. Programmet pågikk fra 2008 –2014 og hadde som mål å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. De 13 byene som deltok var Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Tiltak og strategier for å redusere klimagassutslipp, etablere bedre bymiljø og tilpasning til klimaendringer ble gjennomført innenfor satsningsområdene arealbruk og transport, energibruk i bygg, forbruksmønster og avfall og klimatilpasning.

Bergfald Miljørådgivere var fagkoordinator i Framtidens byer (2008 – 2014) og koordinerte og administrerte satsningsområdet Forbruksmønster og avfall i programmet. Fra 2012 ble denne tjenesten levert av Erik Høines og Tone Skau Jonassen. Tilrettelegging og utvikling av gode samarbeidsarenaer og innovative prosjekter mellom deltakerne, utgjorde en vesentlig del av arbeidet.

Framtidens byer var et unikt prosjekt når det gjaldt samarbeid på tvers av kommunale virksomheter, kommunegrenser, departementer og involvering av næringslivet.

Konkret bidro Framtidens byer blant annet til godkjenning av belønningsavtaler for kollektivtrafikk, Bypakker og økt fokus på Innovative anskaffelser (utvikling av nye bærekraftige produkter og tjenester).

KONTAKTPERSON
Tone Skau Jonassen

Tone Skau Jonassen

T: +47 92 05 26 68