Logg inn: miljøregler.no
Oa AN Rapport 1
Oa_AN-rapport_1
Oa_AN-rapport_3
BEDRE RENOVASJONSANSKAFFELSER
- Erfaringer og forbedringsforslag med vekt på miljømessige og sosiale egenskaper, og kontraktsoppfølging

Oppdragsgiver: Avfall Norge
Utført: 2015

I 2015 utarbeidet Bergfald Miljørådgivere en rapport på oppdrag av Avfall Norge. Rapporten sammenstiller erfaringer om hvordan man best kan stille krav til miljøegenskaper og sosiale aspekter ved en anskaffelse av renovasjonstjenester. I tillegg gir rapporten eksempler på hvordan man kan forbedre kontraktsoppfølgingen.

Rapporten kan lastes ned her.

KONTAKTPERSON
Gaute Hauglid-Formo

Gaute Hauglid-Formo

T: +47 91 61 35 41