Logg inn: miljøregler.no
Plastfri Kommune Oversikt
Plastfri-kommune-oversikt
Plastfri-kommune-illustrasjon
MILJØKOMMUNIKASJON – PLASTFRI KOMMUNE

Oppdragsgiver: Skien kommune
Utført: 2019

Som del av Skien kommunes arbeid mot å bli en «plastfri kommune», her Bergfald Miljørådgivere bistått med utarbeidelse og utforming av informasjonsmateriell og veivisere som benyttes av kommunens enheter. Kommunikasjonsmateriellet har som hensikt å føre til at mindre plast kommer på avveie og redusere kommunens forbruk av plast.

KONTAKTPERSON
Gaute Hauglid-Formo

Gaute Hauglid-Formo

T: +47 91 61 35 41