Logg inn: miljøregler.no
Ms ASKO Drammen 01
Ms_ASKO-Drammen-01
Ms_ASKO-Drammen-02
REIS SMART ASKO

Oppdragsgiver: ASKO Drammen
Utført: 2016–2017

Bergfald Miljørådgivere var prosjektleder for ASKO Drammen sin transportkampanje.

Sannsynligvis for første gang i Norge ble det innført utlånsordning for elsykkel for 150 ansatte.

Reis Smart ASKO bidro til å endre transportmiddelbruk gjennom å koble engasjerende arrangementer og praktisk tilrettelegging for elsykkelbruk.

Bergfald Miljørådgivere har bidratt med entusiasme og faglig kompetanse knyttet til endring av reisevaner for de ansatte i vårt selskap.

Deres leveranser har dannet et viktig grunnlag for bevisstgjøring og forståelse hos våre medarbeidere for vårt mål om å bli klimanøytral innen 2020.

– Knut-Andreas Kran, ASKO Drammen

KONTAKTPERSON
Tone Skau Jonassen

Tone Skau Jonassen

T: +47 92 05 26 68