Logg inn: miljøregler.no
Eramet Cover
Eramet_cover
Eramet_2-pages-spread2-3
Eramet_2-pages-spread4-5
Eramet_2-pages-spread6-7
ERAMETS GRØNNE BIPRODUKT - BROSJYRE

Oppdragsgiver: Eramet Norway
Utført: 2019

Eramet Norway er en av verdens mest bærekraftige og lønnsomme produsenter av manganlegeringer. Og øverst på agendaen står kutt i utslipp og gjenbruk av biprodukter.

Bergfald Miljørådgivere har bistått selskapet med å informere om miljø- og kvalitetsmessige fordeler ved bruk av biproduktet silikomangan stein. Dette har blant annet resultert i informasjonsbrosjyren «Grønt biprodukt – Silica Green Stone» som er forfattet og utformet av Bergfald Miljørådgivere i samarbeid med Eramet.

KONTAKTPERSON
Gaute Hauglid-Formo

Gaute Hauglid-Formo

T: +47 91 61 35 41