Logg inn: miljøregler.no
Mi Trollfjell Geopark 01
Mi_Trollfjell-geopark-01
Mi_Trollfjell-geopark-02
Mi_Trollfjell-geopark-04
Mi_Trollfjell-geopark-03
Mi Trollfjell Geopark 01 Mi Trollfjell Geopark 02 Mi Trollfjell Geopark 04 Mi Trollfjell Geopark 03
MILJØKOMMUNIKASJON
- Trollfjell Geopark

Oppdragsgiver: Trollfjell Geopark
Utført: 2015 –

Trollfjell Geopark (www.trollfjellgeopark.no) er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka. En geopark er et område med en spesiell geologisk naturarv av internasjonal betydning. Geoparken viser hvordan de geologiske forutsetningene er bakgrunn for hvordan landskapet er blitt til, det biologiske mangfoldet og menneskelig bosetting.

I 2015 søkte Trollfjell Geopark UNESCO om Global Geoparkstatus. Bergfald Miljørådgivere, ved Gaute Hauglid-Formo, bistod i arbeidet med søknaden og stod for den visuelle utformingen av hele dokumentsettet, «An application for global geopark status for Trollfjell Geopark». Bergfald Miljørådgivere har siden utarbeidet en rekke kommunikasjonsprodukter for Trollfjell Geopark, som blant annet annonser, roll-ups, bøker, hefter og brosjyrer.

KONTAKTPERSON
Gaute Hauglid-Formo

Gaute Hauglid-Formo

T: +47 91 61 35 41