Mi Kebony Lifecycle Oversikt
Mi_Kebony-Lifecycle-oversikt
Mi_Kebony-Lifecycle-Ravare-01
Mi_Kebony-Lifecycle-Transport-02
Mi_Kebony-Lifecycle-Foredling-03
Mi_Kebony-Lifecycle-Bruk-04
Mi_Kebony-Lifecycle-Avfall-05
INFOGRAFIKK, LIVSLØPSANALYSE
- Kebony

Oppdragsgiver: Kebony
Utført: 2016/2017

Kebony tilbyr bærekraftig, holdbart og vedlikeholdsfritt trevirke. I 2016 utarbeidet Bergfald Miljørådgivere flere EPDer for Kebonys produkter. En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljødeklarasjon som innebærer en gjennomgang av alle miljøaspekter ved et produkt, basert på en grundig og omfattende livsløpsanalyse.

En EPD gir en meget god beskrivelse av produktets miljøprofil, men kan på grunn av det høye detaljnivået være vanskelig for en vanlig forbruker å forstå. Bergfald Miljørådgivere utarbeidet derfor en infografikk som på en enkel måte viser de viktigste miljøfordelene ved Kebony, sammenlignet med alternative produkter.

http://kebony.com/no/content/livslopsanalyse/

KONTAKTPERSON
Gaute Hauglid-Formo

Gaute Hauglid-Formo

T: +47 91 61 35 41