Logg inn: miljøregler.no

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

I Norge foretar offentlig sektor innkjøp for over 450 milliarder kroner hvert år, hvilket utgjør cirka 15 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Det grønne skiftet

I loven om offentlige anskaffelser står det at anskaffelsene skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser. I senere år er det også blitt lagt større vekt på at offentlige anskaffelser er en sentral del av det grønne skiftet.

Stille gode miljøkrav

Bergfald Miljørådgivere bistår innkjøpere med å stille gode miljøkrav; alt fra å gjøre behovsvurderinger med hensyn til miljø til utarbeidelse av kravspesifikasjon og tildelingskriterier til kontraktsoppfølging.

Bergfald bistår også leverandører som ønsker hjelp å dokumentere sine miljøprestasjoner i forbindelse med offentlige konkurranser.

Relevant ekspertise

  • Miljøkrav
  • Behovsvurdering
  • Kravspesifikasjon
  • Tildelingskriterier
  • Kontraktsoppfølging
KONTAKTPERSON