Logg inn: miljøregler.no
Logo Krusesmith

Kruse Smith bruker Miljøregler

Som en betydelig aktør i norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring spiller Kruse Smith en viktig rolle i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Dette representerer både et ansvar og en forretningsmulighet for dem. De ønsker derfor å drive sin virksomhet med et langsiktig perspektiv, som skaper både miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske gevinster.

Som en stor byggaktør har Kruse Smith også en betydelig miljøside og er omfattet av en rekke regelverk. For å holde oversikt over dette har selskapet tatt i bruk Miljøregler.no fra Bergfald. Dette er en tjeneste som holder oversikt over alle lover og forskrifter som regulerer virksomheten, og som fortløpende informerer om endringer. Formatet gjør det lett å hente oppdateringer inn i miljøstyringssystemet.

Prisliste for Miljøregler

– Vi er glade for å få Kruse Smith som kunde. Byggenæringen er stor, og spiller en nøkkelrolle i et bærekraftig samfunn. Vi ser derfor frem til å følge med på Kruse Smith fremover, kommenterer daglig leder Bård Bergfald.

Les også: