Logg inn: miljøregler.no
Baseform Logo

Basefarm bruker Miljøregler

Basefarm er en europeisk driftsleverandør av samfunnskritisk infrastruktur og annen virksomhetskritisk IT. Blant nøkkelkapasitetene er egeneide datasentre.

Regelverket innen miljø blir stadig mer komplekst, også for datasenterindustrien og IT-leverandører. Basefarm har derfor valgt å ta i bruk Bergfalds tjeneste Miljøregler.no. Tidligere brukte Basefarm den statlige tjenesten Regelhjelp.no, men etter at den ble nedlagt er det kun Miljøregler.no som holder god nok oversikt.

Med Miljøregler.no får man full oversikt over alt regelverk som gjelder egen virksomhet, og fortløpende beskjed om alle endringer. Formatet er slik at det er lett å hente inn til ISO-14001, samt andre miljøstyringssystemer.

Prisliste for Miljøregler

«Vi er glade for å få Basefarm med som kunde», sier Bård Bergfald i en kommentar, og ønsker samtidig Basefarm lykke til med sin produktutvikling.

Ta kontakt med Kerstin Siemonsen via epost kerstin@bergfald.no for å få mer informasjon om tjenesten.