Logg inn: miljøregler.no

For abonnenter

Logg inn:
miljøregler.no

SPAR TID OG ARBEID MED MILJØREGLER.NO

Alle trenger overvåkning av lovverk

Alle virksomheter må følge norsk lovgivning. Miljøregler.no holder deg oppdatert på de seneste endringene og hva de betyr for virksomheten din. Denne tjenesten er både tids- og arbeidsbesparende!

Krav fra ISO 14001 og Miljøfyrtårn

Miljøstyringssystemer stiller krav om at sertifiserte virksomheter kontinuerlig identifiserer, samt har tilgang til, lovverk som angår dem, i tillegg til at de evaluerer hvor godt de følger kravene i disse lovverkene. Tjenesten Miljøregler.no gir deg et enkelt og effektivt verktøy for å kunne håndtere standardenes krav.

Tilgjengelig for alle

Ved hjelp av lovovervåkningstjenesten kan det enkelt legges til rette for at alle ansatte i virksomheten får tilgang til miljølovgivning som de må forholde seg til. Gjennom vår leserinnlogging kan man selv lett finne ut av hva som gjelder for virksomheten.

SE VÅR PRISLISTE

HVORDAN FUNGERER DET?

Onlinetjenesten

Ved oppstart av abonnementet ditt vil du få hjelp til å lage en liste over de lovverkene som er relevant for driften i din virksomhet. På virksomhetens personlige side på Miljøregler.no vil det være samling av lover og forskrifter som din virksomhet berøres av. Ved å lage mindre lovverkslister og ved hjelp av nøkkelord kan du strukturere din lovverksliste for å gi begrensede utvalg, og på denne måten gjøre det raskere og enklere å finne informasjon. Ved hjelp av egne personlige kolonner kan du definere ansvar, rutiner m.m. Ved behov kan flere lovverk legges til i listen ved senere anledninger.

Innhold

På Miljøregler.no får du en analyse av endringer i lovverket som fokuserer på hvordan din virksomhet påvirkes av endringen. I tillegg får du informasjon om alle nye lovverk som har kommet slik at du enkelt kan legge de til i din overvåkning dersom de er relevante for din virksomhet.

Konsulenttjenester

Dersom det er behov for miljørådgivning utover det som tilbys i abonnementet er det bare å ta kontakt med oss!

KONTAKTPERSONER
Kerstin Siemonsen

Kerstin Siemonsen

T: +47 998 61 419

Sara Alainezhad Kjærvik

Sara Alainezhad Kjærvik

T: +47 97 71 90 53