Logg inn: miljøregler.no
Rapport Mdir

Mulig gjenvinning av farlig avfall

Hvert år går 650.000 tonn farlig avfall på deponi i Norge. En gjennomgang som Bergfald Miljørådgivere har gjort på oppdrag for Miljødirektoratet viser at det er potensiale for å gjenvinne halvparten av dette.

Bergfald Miljørådgivere har sett på hvilke teknologier som finnes og hvilke markeder som finnes for alle de store fraksjonene av farlig avfall. Avfallet kommer fra mange steder, og har ulike egenskaper. Det gjør gjenvinning krevende, men fortsatt er det mulig for deler av avfallet.

Les rapporten: Mindre deponering av farlig avfall

Gjennomgangen som er gjennomført av Bård Bergfald og Karl Kristensen (innfelte bilder) viser at det er potensiale for å gjenvinne rundt halvparten av mengdene med farlig avfall som blir deponert i Norge i dag. Dermed blir behovet for deponier mindre – men forsvinner ikke. Med økt gjenvinning vil etablerte deponier vare lengre.