Logg inn: miljøregler.no
Bård Ill Industri Blid

Vi trenger ny ingeniør

Bergfald Miljørådgivere har god inngang av nye industrikunder. Våre kunder er solide aktører som ønsker å drive miljøvennlig og skikkelig. Mange av dem er mellomstore, med behov for tillatelse fra Miljødirektoratet og betydelige rapporteringskrav.
 
Bergfald Miljørådgivere fungerer som støtte, og våre ingeniører bistår i utformingen av søknader, måleprogram, rapportering, prosessoptimalisering, avfallsplaner etc. I tillegg kommer frivillige sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn, ISO og Svanemerket.
 
Vi søker nå en ny ingeniør, helst med fem års arbeidserfaring fra enten industri eller forvaltning. Forståelse for lovverk og politikk knyttet til miljø er en fordel.
 
Bergfald Miljørådgivere kan tilby varierte arbeidsoppgaver i et spennende miljø. Av etiske grunner selger vi ikke tjenester til oljeindustri. Noe reising må påregnes i perioder.
Ta direkte kontakt med daglig leder Bård Bergfald: bard@bergfald.no