Logg inn: miljøregler.no
Skien Offentlige Innkjop

Skjerper miljøgevinsten ved kommunale innkjøp

Ifjor kjøpte Skien kommune inn varer og tjenester for nærmere en milliard kroner. Nå ønsker de å få større miljø- og klimagevinst ut av innkjøpene sine. Som en betydelig innkjøper av varer og tjenester kan kommunen utøve stor innflytelse over de miljøvalgene som foretas blant leverandørene og ute i markedet.

På oppdrag for kommunen har Bergfald Miljørådgivere utarbeidet rapporten «Økt miljøgevinst ved offentlige anskaffelser i Skien kommune». Innkjøp innen områdene bygg og energi, transport og mat er det som genererer størst klimagassutslipp. Vi har sett nærmere på gode eksempler fra andre kommuner på disse områdene og fremmet anbefalinger innenfor eksisterende regelverk.

Marit Schulstok har vært prosjektleder og hovedforfatter, mens Gaute Hauglid-Formo har hatt ansvaret for den visuelle utformingen av rapporten.