Logg inn: miljøregler.no

MILJØØKONOMI
– Økonomisk verdisetting av miljøet

Miljøøkonomi handler i store trekk om å inkludere økosystemtjenester og ressurser i økonomien. Typisk for mange økosystemtjenester er at de er såkalte kollektive goder, hvilket betyr at de i praksis ikke koster noe å (mis)bruke.

Innen miljøøkonomien jobber man for å gi disse goder en økonomisk verdi, slik at de kan bli vurdert på samme måte som andre økonomiske aspekter.

Miljøvurderinger

De finnes i dag etablerte metoder for å beregne verdien av en miljøgode- eller tjeneste og omsette dette til monetære termer. Dette kan være nyttig informasjon f.eks kommuner som ønsker et godt grunnlag av miljøkostnadene ved et byggeprosjekt, eller for en bedrift som ønsker å få et økonomisk tall på deres produkts miljøpåvirkning.

Bergfald bistår med utforming av disse typer vurderinger.

Ny standard

ISO jobber for tiden med å utarbeide en standard for økonomisk verdisetting av miljøtjenester og goder.

Bergfald sitter i arbeidsgruppen som utarbeider standarden, som vil bli lansert i 2018. Vi vil da kunne gjennomføre miljøvurderingene i henhold til den internasjonale standarden.

KONTAKTPERSON