Sjeldne Jordarter

Sjeldne jordarter på agendaen

Baard Bergfald holdt i dag foredrag om gjenvinning av sjeldne jordarter på Avfall Norge sin fagdag.

Deltakerne fra gjenvinningsindustri og kommunale avfallsforetak viste stor interesse for hvordan disse metallene kan bli bedre tatt vare på.

Sjeldne jordarter brukes i en lang rekke avanserte høyteknologiprodukter, som mobiltelefon, PC, elbil, vindmøller og lasere.

Gjenvinning av sjeldne jordarter er i dag under 1 %. Potensialet for økt gjenvinning og ny industri er betydelig.