Logg inn: miljøregler.no
Miljø Norge Brannslukkingsapparat

Nytt anlegg for gjenbruk og materialgjenvinning av håndholdte brannslukkere

Vi gratulerer Miljø Norge med oppbygging av et anlegg for re-fylling av brannslukkere. Dette er et ypperlig eksempel på sirkulærøkonomi. Bergfald Miljørådgivere er stolt av å ha bidratt til at dette har blitt en virkelighet.

Sirkulær verdikjede

Brannslukkere må leveres inn når trykket i beholderen er for lavt, når slukkeren har blitt brukt, eller når slukkeren har nådd definert levealder. Kasserte brannslukkere kan i de fleste tilfeller fylles opp igjen med det opprinnelige slukkemidlet etter at trykktanken, ventil osv. er blitt kontrollert. Miljø Norge vil fremstille gjenbrukte brannslukkere til erstatning for nye apparater. Kasserte brannslukkere skal levers /hentes hos Norsk Gjenvinning og ulike samarbeidsaktører. Produksjonslinjen blir utført maskinelt.

Bergfald Miljørådgivere har bidratt med søknaden for driftstillatelse og søknad om finansiering fra Innovasjon Norge. Vi gleder oss over å ha bidratt til enda en sirkulære prosess i folks dagligliv.

Har du behov for å gjøre dine lineære prosesser mer miljøvennlige – med mindre forurensing og ressursbruk, så ta gjerne kontakt med oss i Bergfald Miljørådgivere.