Margrethe 2

Ny standard for sirkulær økonomi

«En milepæl for grønn omstilling». Slik omtaler Standard Norge den kommende lanseringen av de nye ISO-standardene for sirkulær økonomi 18. juni. Margrethe Snekkerbakken fra Bergfald Miljørådgivere, leder Standard Norges komité som har vært med på å jobbe frem disse standardene:

Det er svært tilfredsstillende at de første 3 standardene nå er klare for lansering også i Norge. Vi vet alle at vi må over på mer sirkulære verdikjeder for å redusere utslipp og forvalte ressursene våre bedre. For å få til dette trengs det gode verktøy. Disse 3 standardene gir oss en felles terminologi, veiledning for omlegging av forretningsmodeller og verdikjeder – samt et sett av måleparametere for å sjekke at vi er på rett vei. Jeg gleder meg til å få tatt standardene i bruk

Margrethe Snekkerbakken, Bergfald Miljørådgivere

Snekkerbakken leder den norske komitéen som består av ca 30 eksperter. Til sammen er det over 400 deltagere fra ca 100 land, som har jobbet lenge for å få disse standardene på plass. Vil du vite mer om de nye standardene for sirkulær økonomi kan du delta på lanseringen ved å melde deg på her: https://standard.no/kurs-og-radgiving/standard-morgen/lansering-av-de-forste-iso-standardene-for-sirkular-okonomi/