Logg inn: miljøregler.no
Museet

Museum med bedre avfallshåndtering

Telemark Museum arbeider med å finne nye og bedre løsninger for renovasjon, kildesortering og gjenbruk i Brekkeparken i Skien. Parallelt med dette planlegges et nybygg i Brekkeparken, som setter ytterligere krav til renovasjon og miljøhensyn.

På bakgrunn av dette har Bergfald Miljørådgivere gjennomført en kartlegging av dagens avfallsstrømmer, presentert ulike nye løsninger for kildesortering, kompostering og kommet med anbefalinger om tiltak. Målet for museet er å øke graden av gjenbruk og kildesorteringsgrad, både av miljømessige og estetiske hensyn.

Bergfald Miljørådgivere har bidratt med faglig kompetanse og konstruktive anbefalinger knyttet til brukervennlig avfallshåndtering i Brekkeparken.  Deres leveranser gir oss et godt bilde av avfallsstrømmene ved museet, og gjør oss bedre rustet til å øke graden av gjenbruk og forebygge plast på avveie.

Bjørn Rudborg, Telemark Museum

Arbeidet ble utført i 2018.