MSG2

Miljøvennlige løsninger for vask og avising av fly

MSG Production i Telemark har arbeidet fram en effektiv og miljøvennlig automatisert løsning for vask og avising av fly. Inspirert av bilvaskehaller har de utviklet en egen hangar for behandling som korter ned tiden det tar å vaske og avise et fly fra flere timer og ned til seks minutter. Inne i hangaren samles kjemikaliene opp igjen for å hindre utslipp til naturen og sikre gjenbruk.

De har fått 2,5 millioner euro i støtte fra EUs Horizon 2020-program til å videreutvikle konseptet sitt.

MSG har også fått støtte av Innovasjon Norge i Telemark gjennom Miljøteknologiordningen til en forstudie for å kartlegge konsekvensene som prosessen deres har for utslipp av klimagasser. Hvor mye drivstoff kan flyene spare på å ha renere overflate gjennom hyppigere vask?

Bergfald Miljørådgivere er hyret inn av MSG for å gjøre arbeidet med å finkjemme eksisterende forskning og dokumentasjon.

– Jeg er imponert over at et firma fra Telemark går i bresjen og satser tungt på et konsept som både er mer miljøvennlig og ressursbesparende og dermed kan løse mange problemer for luftfarten både i Norge og internasjonalt, sier Espen Jørgensen fra Bergfald.

Onsdag var det befaring på anlegget på Geiteryggen i Skien sammen med Jan Hansen (t.h. på bildet).