Kritiske metaller og mineraler – hva gjør de kritiske?

Bergfald Miljørådgivere besitter spesiell kompetanse om kritiske mineraler
og sjeldne jordarter. Bård Bergfald gjennomfører denne våren 6 webinarer om
temaet. Vi legger disse ut i rask rekkefølge etter hvert som de blir ferdige.

Se andre del av en webinarserien: Kritiske metaller og mineraler – hva gjør de kritiske?