Herøya Industripark Oversikt2

Klynge-samarbeid skal sikre verdens første klimapositive industriregion

Industrial Green Tech heter klyngen skal bidra til at Grenland i Telemark blir verdens første klimapositive industriregion.

Etter flere år med arbeid – og stadig tettere samarbeid i området – har klyngen nå sikret seg ARENA-status. Dermed er industribedriftene i Telemark blitt endel av Norwegian Innovation Clusters.

Norges konkurranseevne i lavutslippssamfunnet

Bergfald Miljørådgivere er medlem av klyngen og bidrar med sitt til klyngens mål om å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for løsninger som reduserer klimagassutslipp og bidrar til bærekraftig utvikling av industri.

– Å bli verdens første klimpapositive industriregion er en kjempeambisjon. Samtidig bygger vi på den stolte tradisjonen vi har med verdens fremste og grønneste industri, kommenterer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han understreker også at Arena-status er et klapp på skulderen og at det er nå det virkelige arbeidet begynner.

Regionens fortrinn med god tilgang til fornybare ressurser, lange industritradisjoner, store globale industrivirksomheter, bredde i næringen, nær kobling mot FoU-aktører og geografisk tette tilknytning skal brukes til å styrke regionens og Norges konkurranseevne i lavutslippssamfunnet der det vil bli økt etterspørsel etter produkter og materialer med lite karbonavtrykk i produksjon og ved bruk.

Bildet viser industribedriftene i Herøya industripark i Porsgrunn kommune. Klyngen omfatter disse og bedrifter andre steder, blant annet på den andre siden av fjorden, på Frier Vest i Bamble kommune.

Økt innovasjon

Arena er ett av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters som  eies i samarbeid mellom Innovasjon NorgeSiva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierte Norwegian Innovation Clusters-programmet med ca 165 millioner kroner i 2016.

Arena-nivået tilbyr finanisiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.