Logg inn: miljøregler.no
Shopping

Klær til besvær

Klær og tekstiler er den store uløste delen av avfallspolitikken. Mens det finnes løsninger for det meste annet brennes 100.000 tonn klær årlig i Norge – mens 30.000 tonn eksporteres til Øst-Europa, Asia og Afrika. Dette tar nå EU tak i, med kraftige innstramminger. Norge sitter foreløpig passivt, og risikerer en baksmell når de nye reglene implementeres i 2025. Det som trengs i Norge er en dugnad for å få opp innsamling, sortering, gjenvinning, rebranding og omlegging av hele tekstilindustrien. Anastasia Hole og Bård Bergfald fra Bergfald Miljørådgivere har skrevet mer om denne saken i Dagens Næringsliv i dag. Les hele innlegget her:

https://www.dn.no/innlegg/fretex/eu/miljo/innlegg-klar-til-besvar/2-1-836899