Kursholdere

Innføringskurs i sirkulær økonomi

Tre av Bergfalds medarbeidere står bak et kurs som Tekna som arrangerer i Oslo 20. februar. Temaet for dagen er sirkulær økonomi. Johannes Daae, Karl Kristensen og Bård Bergfald er kursholdere.

Lukkede kretsløp

Sirkulær økonomi handler om mer effektiv ressursutnyttelse hvor avfallsmengdene reduseres gjennom mer nøkternt konsum, økt gjenbruk og bruk av sekundære råvarer i produksjon av nye varer. Etablering av lukkede tekniske kretsløp hvor kasserte produkter blir råstoff for ny produksjon, gir ikke bare miljøgevinster, men kan også være et konkurransefortrinn som gir større markedsandeler og økt lønnsomhet.

Dette kurset tar deg et skritt videre i diskusjonen om hvilken plass sirkulær økonomi bør ha i det strategiske planarbeidet som drives i din bedrift.

Du lærer blant annet:

  • Hvordan den sirkulære økonomien påvirker rammebetingelsene til norsk næringsliv
  • Hvilke grep kan din bedrift ta for å møte overgangen til en sirkulær økonomi
  • Konkrete verktøy og metoder

Målgruppe

Kurset passer for deg som jobber med spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling, avfall og gjenvinning, innen industri, forvaltning, forskning og utvikling, eller avfalls- og gjenvinningsbransjen. Målgruppen inkluderer både toppledere og andre som jobber med forretningsstrategi og teknologiutvikling.

LCA-kurs

Allerede 7. november kan du lære mer om hvordan man beregner den samlede miljøbelastningen beregner den totale miljøbelastningen fra et produkt gjennom alle faser av livsløpet – og hvordan det kan presenteres.

Da er Bergfald-medarbeider Johannes Daae kursholder for Tekna-kurset LCA – innføring i livsløpsvurdering og EPD.