Ingeniørers kompetanse er nødvendig for gjenvinning av metaller

Bergfald Miljørådgivere besitter spesiell kompetanse om kritiske mineraler og sjeldne jordarter. Bård Bergfald gjennomfører denne våren og sommeren 6 webinarer om temaet. Vi legger disse ut i rask rekkefølge etter hvert som de blir ferdige.

Se femte del av en webinarserien: Ingeniørers kompetanse er nødvendig for gjenvinning av metaller