DAVID MOE ALMENNINGEN

Miljørådgiver

+47 48 24 54 91

David er kjemiker med doktorgrad innan organisk kjemi frå NTNU i Trondheim. Han har erfaring frå utviklingsarbeid innan nye teknologiar for å produsere energi frå Sola og har brei kjemikompetanse innan organisk kjemi, fysikalsk kjemi og elektrokjemi. I tillegg er han sivilingeniør innan industriell kjemi og bioteknologi frå same universitet.

I Bergfald arbeider han med utviklingsarbeid for industrielle kundar.

NØKKELKOMPETANSE:
  • Industriell kjemi
  • Bioteknologi
  • Solenergi