ASTRID HERMANSEN

Miljørådgiver

+47 93 66 83 99

Astrid er kjemiker med mastergrad fra Universitetet i Oslo. Hun har betydelig praktisk erfaring innen analyse og dokumentasjon, samt tverrfaglig prosjektarbeid.

I Bergfald arbeider hun dels med kjemikaliedokumentasjon og dels med utviklingsarbeid for industrielle kunder.

NØKKELKOMPETANSE:
  • Kjemi
  • Miljødokumentasjon
  • Analyser